Advertentienummer: K2146

Advertentie details

Thema:
Beleid
Besturen / Management
Financieel / Sponsoring
Voor wie:
Verenigingen/ Stichtingen
Vorm:
Cursus / Training
Digitaal
Waar:
Overige
Soort advertentie:
Kennis aangeboden

Lange omschrijving

Alhoewel het sociale- en verenigingsleven weer langzaam op gang komt heeft het
coronavirus de wereld nog steeds in zijn greep. Op sportaccommodaties wordt weer
langzaamaan gesport, rekening houdend met het nieuwe normaal van de anderhalve meter
samenleving. Als bestuur wordt u, in deze situatie, dan ook geconfronteerd met veel nieuwe
uitdagingen. Op basis van de opgehaalde behoefte heeft SSNB samen met haar partner van
het verenigingsleven, de Rabobank, onderstaande webinar ontwikkeld.
De webinars worden landelijk via de lokale overheid en de Adviseur lokale sport vanuit de
Services van het Sportakkoord aangeboden. Per webinar kunnen maximaal 100 personen
deelnemen De kosten van de webinar worden betaald vanuit het Service budget van het
Sportakkoord. Voor sportaanbieders is deelname dus gratis.

Het aanbod en inschrijven
Heeft u en/of een collega bestuurder interesse in dit webinar, kies in de overzichten in de
bijlag bij deze advertentie een geschikte dag en schrijf in via de betreffende link. Het is
mogelijk en aanbevolen om met drie personen van één vereniging deel te nemen.

Hoe ga je om met de financiële gevolgen van de coronacrisis voor jouw vereniging? Van
welke regelingen kan je gebruik maken en welke kansen zijn er om het financiële gat te
dichten?
o Leren verenigingen hoe ze om kunnen gaan met het tijdelijk wegvallen van
inkomstenbronnen;
o Geven we inzicht in manieren om uitgaven te beperken en mogelijk toch ook al
nieuwe inkomsten te genereren voor de verenigingen;
o Krijgen de verenigingen informatie over de algemene regelingen die geldig en
toepasbaar zijn voor de sportbranche;
o Zoeken we samen naar een nieuw evenwicht in financiën voor de verenigingen.

Na aanmelding
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Eén dag (24 uur) voor de
betreffende webinar ontvangt u een e-mail voor deelname.
Om de webinar zo succesvol mogelijk te laten verlopen en om uw vereniging zo goed
mogelijk te kunnen voorzien van advies is een goedwerkende internetverbinding
noodzakelijk en een laptop/tablet met goede camera en microfoon wenselijk.

Tegenprestatie