Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Er zijn 28 advertenties gevonden

E-Learning Fondsenwerving VSB fonds   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag? De Vrijwilligerscentrale maakt je graag attent op de de online cursus fondsenwerving, deze e-learning helpt je op weg bij het vinden van financiering van je project.
Vrijwilligerswerk met en door nieuwkomers in Nederland - Kennisboostweek 2024   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
In dit webinar worden inzichten gedeeld vanuit het programma #Meedoen. Op 38 asielzoekerscentra zijn er inloopspreekuren waarbij vrijwilligerscoördinatoren nieuwkomers en maatschappelijke organisaties aan elkaar koppelen.
Stop regeldruk door gemeenten; simpele punten, grote winst - Kennisboostweek 2024   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
Onderzoek wijst uit dat gemeenten, vaak onbedoeld, een heleboel regeldruk organiseren voor vrijwilligers en hun organisaties. Over welke punten hebben het dan? En breng je dit onder de aandacht bij de gemeente?
Samenlevingsopbouw is terug van weggeweest. Wat kun jij als professional in het sociaal domein / vrijwilligersveld met de gedachte achter de ABCD-methode?
Samenwerken met bedrijven, wat levert het op? - Kennisboostweek 2024   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
Biedt jouw organisatie mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk door medewerkers van bedrijven? Of wil je je laten inspireren door de mogelijkheden op dit gebied?
Grenzen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk in 2024 - Kennisboostweek 2024   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
Met grote regelmaat komt de discussie over de grenzen aan vrijwilligerswerk en eventuele verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers weer terug. Dat is anno 2024 niet anders.
Als je een evenement organiseert wil je ook zorgen dat je bezoekers ergens terecht kunnen als ze Eerste hulp nodig hebben.
Medezeggenschap en inspraak: hoe ver durf jij te gaan? - Kennisboostweek 2024   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
Ontdek hoe vrijwilligers met hun kennis en expertise de koers én uitvoering van je organisatie kunnen versterken.
Verbinding tussen jong en oud: waarom en hoe?   |   Vrijwilligerscentrale Cranendonck   |   Budel
Jongeren en ouderen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen. Simpelweg omdat de fysieke leefwerelden zich veelal niet op dezelfde plekken bevinden.
Een consortium van Europese internationale partners uit onderwijs en vrijwilligers-praktijk (EVI-DEMS) heeft een volledig jaarprogramma van 60 studiepunten ‘vrijwilligersmanagement’ ontwikkeld voor masterstudenten