Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

8 JAN - Sportcafé: ‘Aangepast sporten en bewegen’

Datum: Dinsdag 8 januari 2019, vanaf 17:30
Locatie: Kantine RKVV Dommelen, Loonderweg 15, 5551 TE Valkenswaard

Voor mensen met een beperking is het nog niet vanzelfsprekend om dichtbij huis passend sport- of
beweegaanbod te vinden. Door bundeling van kennis, kwaliteit, menskracht, accommodaties en financiën willen we de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking in de regio Eindhoven structureel verhogen.

Dit willen we samen met u realiseren! Graag willen wij hierover met u van gedachten wisselen en informatie
delen. Daarom nodigen de samenwerkende gemeenten van Uniek Sporten Zuid Brabant u van harte uit om
aanwezig te zijn bij het Sportcafé ‘Uniek sporten en bewegen’ op dinsdag 8 januari 2019.

Sportcafé
Tijdens de avond bespreken we diverse onderwerpen in het kader van aangepast bewegen en sporten. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: Uniek Sporten Zuid Brabant, financiën en landelijke/regionale subsidiemogelijkheden, deskundigheidsbevordering en rol van de sportcoaches.
We maken u wegwijs op welke manier u uw aanbod voor deze doelgroep kunt opstarten en door ontwikkelen.
Daarnaast bieden we volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, ervaring uit te wisselen en kennis te delen over dit thema.

Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst meer informatie over het verdere programma.

Programma:

- Vanaf 17.30 uur: inloop met soep en broodje
- Vanaf 18.15 uur: Algehele inloop
- 18.30 uur: Start sportcafé
- 20.30 uur: afsluiting en netwerkborrel

Deze uitnodiging is bedoeld voor verenigingen met aangepast sport aanbod en verenigingen met interesse in het opstarten er van.
Het sportcafé is voornamelijk bedoeld voor mensen die actief zijn met deze doelgroep: trainers, vrijwilligers, etc.

Aanmelden
Wij hopen u te ontmoeten! Graag vernemen wij of en met wie u aanwezig bent.
En daarbij of u soep en een broodje mee eet of niet!
Aanmelden voor het Sportcafé kan via deze link
Bij aanmelding graag vermelden welke vraag/ behoefte u op dit moment heeft m.b.t. het thema aangepast sporten.
Dit nemen we graag mee richting de bijeenkomst.

Het Sportcafé wordt mogelijk gemaakt door Sportcoaches Aangepast sporten van de samenwerkende gemeenten
Bergeijk, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Valkenswaard en Veldhoven. www.unieksporten.nl