Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

NL doet activiteiten in Cranendonck

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart vindt NL doet plaats, een landelijke activiteit georganiseerd door het Oranjefonds om mensen bekend te maken met vrijwilligerswerk en organisaties een mogelijkheid te bieden zich te presenteren aan het publiek en klussen opgeknapt te krijgen.

13 vrijwilligersorganisaties in Cranendonck nemen hieraan deel met in totaal 13 klussen. De klussen zijn heel divers. Kijkt u zelf maar eens naar de klussen waar nog hulp bij nodig is:

-        helpen bij een High Tea voor de ouderen in het dorp in Budel - Dorplein;

-        Bij HSV 't Ringselven helpen bij het onderhoud visvijvers;

-        Het opknappen van het gildeterrein en zomerklaar maken gildegebouw bij het St Jansgilde;

-        Pluktuin lenteklaar maken bij Zorgcentrum Marishof

-        helpen schilderen bij Stichting Jeugdbelangen Budel - Dorplein;

-        Bij HSV ’t Tipke helpen bij het verstevigen en aanpassen van de vissteigers;

-        Helpen bij het opknappen van de ballenvangers bij Rood Wit ’67;

-        klussen bij Jong Nederland Budel – Schoot;

-        helpen bij het schoonmaken, opruimen en verbeteren van de turnhal van Gymnastiekvereniging Turnlust;

-        Helpen bij het opknappen van de tuin van het huis voor mensen met dementie bij St Woonzorg Cranendonck;

-        Meehelpen bij de Immenhof

-        Slachtoffer spelen voor de Delta Reddingshonden Groep;

-        Materiaalkisten maken en buitenklussen bij Scouting Frere Jacques.

Heeft u interesse om kennis te maken met vrijwilligerswerk in het algemeen of met een van de deelnemende organisaties in het bijzonder? Ga dan naar de website www.nldoet.nl, klik op “een klus zoeken” en geef uw postcode op. Zoek een groep mensen bij elkaar vanuit de buurt, uw familie of de vereniging waar u lid van bent en meldt u aan! Ook voor bedrijven is het een leuke activiteit om als teambuilding een klus uit te voeren!

Wilt u hier meer informatie over of heeft u andere vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale Cranendonck: 0495- 592557 

11.02.2020