Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het 'risico' op witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk.

Daarvoor is er een online petitie die je kunt tekenen via deze link:
https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/

02.06.2022