Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Carrie van Hoef, coördonator Vrijwilligerscentrale Cranendonck


In gesprek met: Carrie van Hoef, Coördinator Vrijwilligerscentrale Cranendonck

# Wat heeft u persoonlijk met het thema dementie?

In mijn directe omgeving heb ik hier weinig ervaring mee. Vanuit mijn werk kom ik soms wel in aanraking met mensen met dementie.

 

# Is er binnen de vrijwilligerscentrale Cranendonck een project die mensen met dementie ondersteunt?

Wij hebben het project: De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck. Dit project is niet alleen bedoeld voor mensen met dementie, maar het is wel een doelgroep waar wij veel voor kunnen betekenen.
Deze hulpdienst is bereikbaar via een telefonisch spreekuur: 0495-592553. Dit nummer is te bereiken op maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 uur – 15.30 uur. Maarheeze en Budel-Schoot hebben eigen projecten, namelijk ‘De helpende Hand’ in Maarheeze en voor de inwoners van Budel-Schoot is er ‘Schoot voor Elkaar’.

# Op welke manier kan deze hulpdienst ondersteuning bieden?

Dit kan op diverse manieren. Wij hebben vrijwilligers die kleine klusjes of de tuin kunnen doen, maar ook zijn er vrijwilligers die helpen bij de boodschappen of een rit rijden naar een arts of naar het ziekenhuis. Als laatste zijn er vrijwilligers die op huisbezoek gaan als dit gewenst is.

 # Kunt u meer vertellen over hulp bij kleine klusjes en het tuinonderhoud?

Er is geen intake nodig om hulp te ontvangen met kleine klusjes. De hulpvrager belt hiervoor naar het spreekuur. Vervolgens wordt er een klusser ingezet die zelf contact opneemt om een afspraak te maken met de klant. Deze klusjes omvatten bijv. het ophangen of vervangen van een lamp of het repareren van een lekkende kraan.

Bij een hulpvraag voor de tuin gaat de coördinator eerst kijken hoe de tuin is. Het werk in de tuin moet binnen 2 uur gedaan zijn, hij mag dus niet te groot zijn, of te veel verwaarloosd. Mocht er bij een nieuwe klant achterstallig onderhoud van de tuin zijn, dan kan de tuinman een paar keer achter elkaar tijd inplannen om de tuin in orde te maken. Ook wordt er bekeken wat de mensen in hun eigen netwerk nog kunnen doen. Denk hierbij aan kleinkinderen die in een weekend de heg kunnen snoeien of het gras maaien. Onze tuinmannen zijn er vooral voor mensen die geen netwerk hebben en ook niet in staat zijn om zelf de tuin te onderhouden. Het gaat hierbij om regulier werk zoals schoffelen, grasmaaien, de heg snoeien enz. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf de regie in handen houden. Mocht er dus nog een keer hulp nodig zijn voor de tuin, dan belt de klant weer naar het telefonisch spreekuur voor een nieuwe afspraak.

Er wordt per klus een kleine bijdrage gevraagd die de vrijwilligers bij ons afdragen. Deze bijdrage is bestemd voor een uitje met alle vrijwilligers die meewerken bij De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck.

 # Hoe is de hulp bij vervoer en bij de boodschappen geregeld?

Hulp bij vervoer is vooral bestemd voor vervoer naar een huisarts, fysiotherapeut en ziekenhuis. Bij hoge uitzondering zijn de ritten sociaal bedoeld ( verjaardag enz.) De vrijwilliger brengt de klant met zijn of haar eigen auto naar de locatie waar deze heen moet. De hulpvrager belt naar het spreekuur zodat het ingepland kan worden. Als het een bestaande klant is kijken we welke vrijwilliger al vaker gereden heeft met deze persoon omdat er vaak een band opgebouwd wordt in de tijd dat ze samen in de auto zitten. De vrijwilliger kan ook meegaan in de spreekkamer als dat op prijs gesteld wordt. Vooral bij de wat lastige gesprekken kan dit prettig zijn voor de klant.

De vrijwilliger die gebeld wordt omdat er een hulpvraag voor een rit is, neemt zelf contact op met de klant voor verdere afspraken over de rit. Voor deze rit wordt een onkostenvergoeding gevraagd, we vragen hier onder andere een km-vergoeding voor. De afstanden van de rit zijn afhankelijk van de situatie, maar vaak zijn het ritten naar het ziekenhuis in Weert, Geldrop of Eindhoven.

 De boodschappenhulp is vaak bedoeld voor langere tijd. De klant gaat mee naar de winkel om zelf de boodschappen uit te zoeken en te betalen. Zo kan de klant even naar buiten, is hij of zij in beweging en ontmoet andere mensen. Wij zien soms dat vrijwilligers dit combineren met het doen van hun eigen boodschappen. Zij moeten toch in de winkel zijn en dan is het fijn als je iemand met deze hulpvraag mee kunt nemen. Mocht het echt nodig zijn dat de vrijwilliger de boodschappen alleen doet, dan wordt er een aantal zaken op papier gezet zodat het goed geregeld is. Maar dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

 # Op welke manier is het huisbezoek geregeld?

Huisbezoeken zijn bedoeld om de mantelzorger - dit is vaak de partner - even te ontlasten. Het kan lastig zijn voor de mantelzorger om de hulpvrager een poosje alleen te laten. Toch is het belangrijk voor de mantelzorger om ruimte te hebben om iets voor zichzelf te doen, een beetje ontspanning te krijgen en sociale contacten onderhouden. Een vrijwilliger kan komen om toezicht te houden en om degene die hulp nodig heeft gezelschap te houden terwijl de mantelzorger weg is.

Ook voor iemand die dementie heeft kan een vaste bezoeker erg fijn zijn. We hebben ervaringen dat er vriendschappen ontstaan waarbij ook de kinderen van de vrijwilliger even meekomen. Zelfs met een gezin kan je nog vrijwilligerswerk doen.

Er vindt eerst een intakegesprek plaats door een coördinator, vervolgens wordt er kennis gemaakt met elkaar omdat er wel een klik moet zijn tussen de hulpvrager en de vrijwilligers. Wij vinden het wel belangrijk dat er toestemming is van de persoon dat er iemand bij hem of haar op bezoek komt. Er komt toch een vreemde in huis en het bezoek moet voor alle partijen een prettige ervaring zijn.

 # Zijn er voorwaarden en hoe is de procedure als iemand vrijwilliger wil worden?

Affiniteit met deze doelgroep is van belang. Wij kunnen vrijwilligers hiervoor trainen mocht hier behoefte aan zijn. We hebben rond de 45 vrijwilligers voor diverse activiteiten binnen dit project. Wij krijgen doorlopend nieuwe hulpvragen, daarom kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

De hulpvragen kunnen van mensen van alle leeftijden komen, maar de grootste groep hulpvragers is tussen de 80 en 90 jaar. Als een vraag niet past binnen onze activiteiten dan kan er toch gebeld worden, wij kunnen dan meedenken en misschien is er een vrijwilliger die toch iets kan met de hulpvraag.

 # Kunt u nog iets vertellen over de vrijwilligersvacaturebank?

De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck is een onderdeel van de Vrijwilligerscentrale Cranendonck. Wij hebben een website: www.goedbezigcranendonck.nu. Daar zijn de vacatures voor de vrijwillige hulpdienst te vinden. Maar er staan ook andere vacatures op deze site die geplaatst zijn door diverse organisaties en verenigingen. Vacatures zijn ook steeds meer te vinden op posters op diverse locaties en in de Grenskoerier. Het is ook mogelijk om nieuwe vacatures in je mailbox te ontvangen. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar voor allerlei vragen over de verzekering, wet en regelgeving en andere vragen die iemand heeft over vrijwilligerswerk.