Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

In gesprek met zorgtraject begeleiders Floor, Wendy en Mariette


# Hoe is de functie zorgtrajectbegeleider ontstaan?

Ruim 10 jaar geleden is Zorgketen Dementie Eindhoven en omgeving opgestart. Van daaruit zijn de Zorgtrajectbegeleiders of Casemanagers Dementie ontstaan, twee namen voor dezelfde functie. In het hele gebied zijn ongeveer 65 Zorgtrajectbegeleiders, wij drieën Floor Gielen, Mariette van Rooij en Wendy Hoomans vertegenwoordigen de Gemeente Cranendonck.

Omdat de doelgroep mensen met dementie steeds groter werd, is de functie zorgtrajectbegeleider ontstaan. Wij hebben ons volledig gespecialiseerd in de doelgroep mensen met dementie. Wij zijn onafhankelijk, verschillende zorginstellingen leveren een zorgtrajectbegeleider aan de zorgketen.

# Hoe werkt het?

De huisarts schakelt ons in indien er sprake is van geheugenproblemen of dementie bij zijn cliënten. Vervolgens gaan wij op huisbezoek bij de cliënt en we proberen een zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie thuis. Samen met de cliënt en zijn familie schatten we in of er zorg nodig is en zo ja welke ( bv. thuiszorg of dagbesteding). Daarna blijven we de cliënt regelmatig bezoeken en houden we het verloop van de geheugenproblemen goed in de gaten. Op die manier kan op tijd de juiste zorg worden aangevraagd en ingeschakeld.
Wij zijn gekoppeld aan een huisartsenpraktijk waardoor de lijntjes heel kort blijven. De Praktijkondersteuner Ouderenzorg heeft vooral de taak om het lichamelijke deel in kaart te brengen en wij als Zorgtrajectbegeleiders zijn gericht op de geheugenproblemen. De omgeving signaleert veranderingen bij een persoon met beginnende dementie, hij of zij merkt dat zelf soms niet. Dit kan de nodige verwarring en conflicten geven in de thuissituatie.

Het komt voor dat naaste/familieleden niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om de zorgtaken te verlichten voor de mantelzorger. Een van de belangrijkste taak voor ons is om een luisterend oor te bieden, vooral voor de naaste. Ook kunnen we in deze onzekere situatie emotionele steun bieden en zo in overleg komen tot de juiste hulp van de cliënt en zijn naaste. Wanneer we vanaf het begin het traject begeleiden, zien we dat de mantelzorger de thuissituatie langer vol kan houden.

# Waarom is op tijd inschakelen van een zorgtrajectbegeleider zo belangrijk?

Helaas zien we in de praktijk dat mensen te lang wachten om hulp in te schakelen. Dat is jammer want wanneer wij vanaf het begin al mensen in het traject kunnen begeleiden, kunnen wij handvatten geven om met de nieuwe situatie om te leren gaan. We willen meebewegen met wat de cliënt graag zou willen. Vaak is er angst dat wij zouden zeggen dat ze niet meer thuis kunnen wonen, maar dat is het laatste wat we voor ogen hebben.

Maar als de mensen te lang wachten voordat er hulp wordt ingeschakeld, kan de situatie al zo nijpend zijn dat er acuut allerlei hulp ingeschakeld moet worden. Dit gebeurt dan in heel korte tijd en is heel confronterend voor de cliënt en zijn naaste.

Om het proces goed te laten verlopen is het van belang dat mensen echt op tijd hulp inschakelen door naar hun huisarts te gaan. Dit is eigenlijk onze belangrijkste boodschap.

# Hoe kunnen jullie de mantelzorger ondersteunen?
Voor de mensen met beginnende dementie zijn er verschillende mogelijkheden binnen de Gemeente Cranendonck. Er zijn voorliggende voorzieningen zoals de Huiskamer die te vinden is in elke dorpskern. Dit kan een bron voor sociale contacten en bezigheden zijn maar is wel vrijblijvend. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij een dagbesteding.
De dagbesteding biedt zowel belangrijke ondersteuning alsook passende activiteiten voor de cliënt. Het is ook heel belangrijk ter ontlasting van de mantelzorger.

Hierdoor kan de mantelzorger op de dagen dat hun naaste naar de dagbesteding gaat, zelf even los komen van de zorg. Dit helpt hem of haar om de zorgtaken langer vol te houden. Wij moedigen de mantelzorgers aan om deze mogelijkheden serieus te bekijken.

# Stellen jullie bij voorbaat grenzen aan mantelzorgers?
Nee, we bekijken de situatie die zich op dat moment voordoet. Als kinderen bijvoorbeeld een van hun ouders in huis wil nemen dan bekijken we hoe we in die situatie kunnen ondersteunen. Je weet van te voren niet wat de draagkracht van de persoon is, vandaar dat wij bij voorbaat geen grens stellen als mensen dit graag willen. Het kan belangrijk zijn dat mensen het toch willen uitproberen zodat ze voor zichzelf weten dat ze er alles aan hebben gedaan wat de zorg voor een ouder betreft.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: ZTB Cranendonck 06-43840023