Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Interview met Rita Lamers, beheerder van Huize te Gastel


 # Wat hebt u persoonlijk met het thema dementie?

Mijn moeder heeft 7 jaar bij ons ingewoond en al was ze niet dement, merkten we wel hoe belangrijk het is voor mensen om zo lang mogelijk actief en betrokken te blijven.

 # Hoe is het idee van Huize te Gaste ontstaan?

 Vroeger waren er nog bejaardenhuizen waar echtparen bij elkaar konden blijven. Ze hadden hun eigen ruimte maar ook sociale contacten met andere bewoners. Nu blijven mensen als hun partner overlijdt, langer alleen wonen. Hierdoor kunnen mensen gemakkelijker vereenzamen. Het zou fijn zijn dat ze buiten hun eigen stekje ook sociale contacten kunnen onderhouden, gezamenlijk kunnen eten of een spelletje doen. Hiervoor is de dagopvang heel geschikt.

Na een gesprek met de gemeente, kon het bestemmingplan van de bouwplaats die wij bestemd hadden voor een ander doel, gewijzigd worden. De bouwtekening werd ook iets aangepast waardoor we hem konden gebruiken voor dit nieuwe doel.

Ook wilden we een plek creëren waarbij echtparen zo lang mogelijk samen kunnen blijven, ook al wordt een van de twee hulpbehoevend. Nu komt het vaak voor dat als de zorgtaken te veel geworden zijn voor de mantelzorger, de hulpbehoevende partner alleen opgenomen wordt in een zorgcentrum. Deze scheiding is vaak heel pijnlijk, vooral als ze al zolang bij elkaar zijn.

# Hoe hebt u deze ideeën vorm gegeven?

Het is een jarenplan dat we stap voor stap verder willen ontwikkelen. We hadden al een mantelzorgwoning gebouwd die, sinds juli 2017 gebruikt wordt voor de dagopvang.

Het doel van deze opvang is om mensen te verbinden om een sociaal isolement tegen te gaan. Het is een plek voor jong en oud, met of zonder beperking. Er is een schrijnend tekort aan deze vorm van opvang en ik verwacht dat o.a. door de vergrijzing deze behoefte steeds groter zal worden. Onze opvang is 5 dagen per week geopend, van 9.30 uur tot 16.00 uur. De drempels zijn laag om hier binnen te komen en vervoer kan ook via ons geregeld worden.

Voor bewoning hebben we nu 5 appartementen klaar die allemaal geschikt zijn voor een echtpaar. In het voorjaar 2019 hopen we te starten met het bouwen voor voorzieningen voor alleenstaanden.

# Hoe is de dagopvang geregeld?

Elke dag zijn er minimaal 2 mensen aanwezig die de zorgtaken op zich nemen of andere activiteiten organiseren en de gasten begeleiden. We werken met gediplomeerden en met vrijwilligers. Maar ook stagiaires kunnen hier ondersteuning bieden bij diverse taken. Natuurlijk stimuleren we de gasten zelf zodat ze een actieve rol kunnen hebben door bijvoorbeeld een handje te helpen bij de maaltijd of creatief bezig zijn ter verfraaiing van ons onderkomen. De begeleiders kijken heel gericht naar passende activiteiten voor de gasten. Zo blijven ze zo veel mogelijk gemotiveerd en betrokken. We zien dat mensen dan echt opbloeien. Elke dag wordt er een warme maaltijd gekookt en tussen de middag samen gegeten. Daarna is er een mogelijkheid om te rusten of een wandeling te maken over het terrein. Omdat we in een opstartfase zitten van de opvang hebben we ideeën voor een moestuin en een bloementuin nog niet kunnen realiseren, maar straks kunnen de gasten, mochten ze dat willen hier ook wat tuinieren.

# Is de opvang alleen bestemd voor mensen met dementie?

Huize te Gaste bestaat uit een heel gemêleerd gezelschap en is dus niet alleen bestemd voor mensen met dementie. Dementie is een geleidelijk proces en we hebben in het begin vaak niet door dat mensen dement worden. We streven er naar dat de mensen in de dagopvang hier al snel een 'thuis gevoel' krijgen. Als zij straks niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen, dan is de stap om te verhuizen minder groot als wij hier voor hen woongelegenheden kunnen creëren. Ik zie nu dat mensen hun verhuizing te lang uitstellen. Als ze al eerder die stap tot verandering van hun woonomgeving nemen, dan kunnen ze zich gemakkelijker aanpassen. Hier op deze locatie is het al vertrouwd voor ze.

# Welke ideeën heeft u voor de toekomst?

Wij willen hier graag respijtzorg gaan aanbieden want daar is grote behoefte aan. Mensen die zorgafhankelijk zijn kunnen hier een tijdje logeren, waardoor de mantelzorger even ontlast kan worden. Mantelzorgers hebben een zware zorgtaak en soms willen ze even afstand nemen om op vakantie of naar familie te gaan. Dit kan alleen als de mantelzorger weet dat er goed wordt gezorgd voor de zorgafhankelijke partner.

Stel dat je alleen woont en je heup breekt. Het zou mooi zijn dat hij of zij hier kan verblijven om te herstellen totdat het weer lukt in de thuissituatie.

Mensen die hier verblijven voor respijtzorg kunnen dan ook aansluiten bij de dagopvang en gebruik maken van alle bijbehorende faciliteiten zoals gezamenlijk eten en andere activiteiten. Er is dan zelfs ondersteuning van de fysiotherapeut mogelijk.

Mijns inziens moeten we nog meer richting kleinschalige opvang en permanent wonen gaan werken. Een ander doel is 24 uurs zorg of een slaapdienst zodat iemand opgeroepen kan worden als er 's nachts hulp nodig heeft. Natuurlijk moet dit financieel en wat regelgeving betreft wel mogelijk zijn, maar ik denk dat dit uiteindelijk goedkoper en ook beter voor het welzijn van de mensen zal zijn.

# Wat biedt deze locatie nog meer?

De dagopvang en zelfstandige woonmogelijkheden zijn voor iedereen bestemd, ook voor hen die het zelf kunnen bekostigen zonder dat ze een indicatie hebben.

Op dit moment wonen er al een paar mensen hier op het terrein. Voor hen zou het fijn zijn als we ook vrijwilligers kunnen verwelkomen voor de avonduren om samen een spelletje te doen of samen tv te kijken, een praatje te maken of iets anders te doen waar behoefte aan is. Mocht iemand alleen thuis zitten en tegen een lange avond alleen opzien, kan dit voor beiden een prettige match zijn.

Een fysiotherapeut uit Maarheeze heeft hier een praktijkruimte ingericht om mensen te begeleiden die hier in de dagopvang komen, maar ook anderen uit het dorp of de omgeving kunnen hier terecht voor fysiotherapie. Ook komen hier een kapster, een pedicure en buurtzorg langs voor personen die gebruik willen maken van deze diensten.

Voor mensen die hier komen helpen of stage komen lopen is het wel belangrijk dat zij affiniteit hebben met deze doelgroep. Anders houd je het niet vol.

De ruimtes die we hebben zijn geschikt voor diverse doeleinden, voor jong en oud. Dit kan een tweede dagopvang zijn, maar wij staan open voor veel meer mogelijkheden waardoor het complex optimaal benut kan worden in de toekomst.