Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Jannemiek van Mierlo, Welzijnscoach zorgcentrum Mariënburght


# Kunt u iets vertellen over de nieuwe ontwikkelingen betreffende de activiteitenbegeleiding?

Zeventien jaar geleden ben ik in zorgcentrum Mariënburght begonnen als activiteitenbegeleidster bij de dagverzorging. Twee jaar later werd ik activiteitenbegeleider op de pg-afdeling (Psycho- Geriatrische afdeling). Onlangs is er een grote verandering gekomen in de functie van activiteitenbegeleider, nu medewerker Welzijn genaamd. Dit is een meer passende naam omdat we bij het welzijn van de bewoners het hele team hierbij betrekken. Het is niet meer alleen de taak van de medewerker welzijn, maar we trekken dit heel breed. Samen met het hele team wordt gekeken hoe we het welzijn voor de bewoner kunnen vergroten.

Welzijn is een zaak van iedereen en kan pas een succes worden wanneer iedereen hieraan bijdraagt. Een goede samenwerking, waarbij professionals (de zorgmedewerkers, ondersteunende diensten, en medewerkers welzijn en welzijnscoaches) elkaars kwaliteiten benutten en aanvullen, is cruciaal om welzijn voor de cliënt in de praktijk vorm te geven. Mantelzorgers en vrijwilligers worden actief betrokken bij dit samenspel.

Voor een verzorgende begint dit al op de manier hoe een bewoner uit bed gehaald wordt. Wat vindt iemand prettig. Maar ook de bewoner betrekken in de dagelijkse bezigheden zoals de was wegbrengen of een boterham klaarmaken, boodschappen doen in een winkeltje enz. Zo geven we hen het gevoel dat zij zich nuttig kunnen maken. Een gevoel geven dat ze ertoe doen. Nog iets voor de ander kunnen betekenen. Voor hun welzijn is dit essentieel.

In zorgcentrum Mariënburght hebben we diverse huiskamers op onze verschillende afdelingen; pg-afdeling, kleinschalig wonen, dagbesteding en afdeling Somatiek. Een huiskamer is een plek waar de bewoners verblijven en waar ze samen eten en andere activiteiten kunnen ondernemen. Zorgassistenten begeleiden op deze plek de dagelijkse gang van zaken. Een medewerker Welzijn is verbonden aan de huiskamers. Samen met de zorgassistenten en de zorgmedewerkers kijken we naar het welzijn van de bewoners in de huiskamer. Waar liggen de behoeftes en wat kunnen we daarin samen bereiken? Daarnaast kan ze ook andere activiteiten ondernemen samen met de bewoners.

Een andere verandering is dat we steeds beter willen aansluiten bij de individuele behoefte van de bewoners zodat het voor zover als mogelijk hun thuis wordt. Er wordt veel minder vanuit aanbod gewerkt, maar meer vanuit de persoonlijke behoeftes en interesses. Het beeld dat we de ouderen ergens opbergen in een soort ziekenhuis is gelukkig echt verleden tijd. De huiselijke sfeer is heel belangrijk.

 # Kunt u iets vertellen over uw samenwerking met de Zorgassistent?

De Zorgassistent draagt zorg voor praktische zaken zoals het eten en drinken maar ook voor de sfeer in de huiskamer. Bij gelegenheid wandelen ze met een bewoner, doen samen boodschappen, doen een activiteit in de huiskamer of drinken samen koffie in het restaurant ect. Bewoners op een PG afdeling kunnen verschillende vormen van dementie hebben. Het is daarom belangrijk dat we met de verschillende disciplines kijken wat het beste is voor de bewoner. Ook de medewerker welzijn wordt hierin betrokken, en kan indien nodig de zorgassistente hierin ondersteunen en of tips geven.

 # Hebben bewoners met dementie een andere benadering nodig?

Ook als de bewoners al vergevorderd zijn in hun dementie is het belangrijk om ze niet te betuttelen maar ze zelf de regie te laten houden. Dit kan door om ze zelf te laten kiezen wat ze op brood willen eten en daarbij de hoeveelheid keuzes aan te passen. Dat wat ze zelf nog kunnen willen we blijven stimuleren. Als een bewoner in een rolstoel zit, is het goed om eerst even contact met de bewoner te maken alvorens weg te rijden met de rolstoel. Ook tijdens het duwen van de rolstoel leg ik soms even een hand op de schouder. Zo stel ze gerust. Een rustige benadering is heel belangrijk want als ik rustig ben zijn zij het ook. Ook is het belangrijk om duidelijk uit te leggen wat ik ga doen en ze de tijd te geven die informatie te verwerken. Belangrijk is om niet gehaast over te komen op de bewoners, dit werkt vaak door op hun. Dit is niet altijd gemakkelijk omdat je veel taken te doen heb op een dag, maar je moet hun het gevoel geven dat je er voor hen bent. En een luisterend oor wil bieden.

Hoe mensen reageren op opname kan heel wisselend zijn. Dit heeft ook met de fase van dementie te maken. Belangrijk is om hierin de familie ook te betrekken, voor hen is dit zeker geen gemakkelijke periode. Het is dan ook heel belangrijk om voldoende informatie te weten te komen om te kijken wat de persoon op dat moment nodig heeft. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen, integreren is dan soms lastig omdat ze zich goed moeten gaan voelen in een groep. Deze omschakeling is niet eenvoudig voor ze. Privacy is ook voor deze mensen heel belangrijk, de behoefte om een eigen plekje te behouden.

 # Wat kunt u meer betekenen voor de bewoners?

Wij vinden het erg fijn dat kinderen ouderen ontmoeten en andersom. Daarom hebben we allerlei activiteiten waarbij we scholen of kinderdagverblijven betrekken. Wekelijks komen er kinderen een bezoekje brengen aan de bewoners. Het contact met jonge kinderen en ouderen gaat bijna vanzelf. Ze voelen ouderen feilloos aan. Bewoners reageren hier heel positief op, ze worden vrolijker en zijn vaak ook alerter.

Leerkrachten op scholen willen ook aan kinderen meegeven dat mensen anders kunnen zijn, anders reageren. We doen allerlei gezamenlijke activiteiten, soms klein in een huiskamer of een wat grotere activiteit voor meerdere bewoners in de recreatiezaal. Het is erg leuk dat kinderen zelf activiteiten bedenken die ze kunnen uitvoeren samen of voor de ouderen. Zo wordt de plek waar oudere mensen wonen steeds meer laagdrempelig, ook voor kinderen.

Voor familie is het soms confronterend om mensen in een vergevorderd stadium dementie te zien. Ook voor een mantelzorger is het heel emotioneel dat het niet meer lukt de partner thuis te verzorgen. Daarom is contact met familie belangrijk om te kijken hoe zij nog betrokken kunnen blijven bij hun partner of familielid die hier is komen wonen. Maar ook voor een luisterend oor te bieden.

Mensen vanuit de omgeving van het zorgcentrum komen ook hier voor activiteiten. Wij hebben een vast aanbod van grote activiteiten die hier gegeven worden. Daarbij wordt er gekeken welke bewoners daar aan mee kunnen doen, want niet elke activiteit is geschikt voor iedereen. Wij blijven hierdoor steeds bewust van de individuele behoefte van de bewoners in de huiskamers. Ook het restaurant is voor iedereen vrij toegankelijk. Ook zo wordt deze plek steeds meer laagdrempelig voor iedereen en blijven de bewoners steeds meer betrokken bij het leven om hen heen.