Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Jeanne Verweijen, vrijwilliger bij de Zonnebloem

Tekst door Tilly van Cranenbroek-van Asten

“Het kost mij geen moeite, en ik doe er andere mensen een plezier mee. Dat zie ik aan de gasten”.

Jeanne is 78 jaar. Ze is gehuwd en samen met haar man heeft ze twee dochters, vier kleinzoons en een kleindochter. Jeanne ia al 40 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem. En ze is vrijwilliger bij de cliëntenraad van verzorgingshuis Marishof, sinds haar moeder hier 6 á 7 jaar geleden werd verzorgd. Het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is echt een familieaangelegenheid. De zus van Jeanne zat meer dan 40 jaar geleden in het bestuur van de Zonnebloem. Een schoonbroer en schoonzoon van de familie Kwaspen waren vrijwilliger. Nu zijn beide dochters ook vrijwilliger bij de Zonnebloem. Saskia is secretaresse en Christel vrijwillig verpleegkundige.

Ruim 40 jaar geleden werd Jeanne door haar zus gevraagd om in te vallen bij de scheepsreizen, die toen nog door de Zonnebloem werden georganiseerd. Daarna heeft ze nog een paar keer ingevallen bij deze activiteit, en toen is ze door het bestuur gevraagd om vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem. Na 40 jaar is Jeanne dus helemaal bekend met het reilen en zeilen van de Zonnebloem regio Budel. Deze bestaat uit de kernen Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel.

Een van de belangrijkste taken van Jeanne is gastvrouw zijn bij de Zonnebloem. De gastvrouwen, er zijn er 26 in de regio Budel, bezoeken gasten thuis die eenzaam of lichamelijk beperkt zijn, of in een dipje zitten. Iedere gastvrouw heeft 4 gasten die men bezoekt, vroeger waren dit wel 10 personen. Eens in de maand worden deze gasten bezocht, dit bezoek kan 1 uur duren, maar ook uitlopen naar 2 á 2,5 uur.

Verder organiseren de gastvrouwen verschillende activiteiten:

  • Twee keer per jaar is er kienen. Bij het kienen is iedereen welkom, en het geld dat dan wordt opgebracht is voor de eigen Zonnebloem van de regio Budel.
  • Jaarlijks wordt er een bezoek gebracht aan de Mariahoeve, dit is een gastboerderij die is opgericht door een stichting. Daar gaat de Zonnebloem een dag naar toe. Er is een lunch, er wordt gekaart en spelletjes gedaan, en uiteraard gezellig gekletst. De gasten betalen hiervoor 10 euro p.p.
  • De Paasviering, de Kerst- of Nieuwjaarsviering is ieder jaar een terugkerende activiteit. Deze begint met een mis, daarna is er entertainment, en de viering wordt afgesloten met een brunch.
  • Elke zomer wordt er met de gasten een terrasje gepikt. Met Budel Kermis, of men gaat naar de Daatjeshoeve, of de Bever in Achel. Bij iedere viering of activiteit worden de gasten door de gastvrouwen opgehaald en weer thuis gebracht. En indien nodig krijgen de gasten verzorging. Denk bv aan insuline spuiten, of ogen druppelen. Dit wordt geregeld via de Thuiszorg.
  • Dan was er vroeger nog de Bedevaart naar Maaseik, Roermond, Ommel of Meersel-Dreef bij Tilburg. Dit was een jaarlijkse busreis, maar de mensen zijn hier nu te oud voor en dit duurt te lang. De gemiddelde leeftijd van de gasten is 80 á 90 jaar. Tot twee jaar terug ging men met de afdeling Budel nog ieder jaar mee varen met de Zonnebloem.
  • Vaak worden er met Allerheiligen of Kerstmis bloemstukjes gemaakt. Dus activiteiten zijn er genoeg bij de Zonnebloem.

Men kan niet zomaar gast worden bij de Zonnebloem. Men moet een lichamelijke beperking hebben, de hele dag eenzaam zijn, of zoals eerder verteld in een dipje zitten. De gasten worden via iemand anders aangedragen bij de Zonnebloem. Dit kan de huisarts, thuishulp, sociaal makelaar, of door een van de gastvrouwen zelf zijn. Deze aanvraag gaat dan naar het bestuur, zij hebben een gesprek met die betreffende persoon, en dan wordt bepaald of iemand aangemeld mag/kan worden bij de Zonnebloem. Bij de regio Budel behoren nu 85 gasten.

In Coronatijd is er toch aandacht aan de gasten besteed. Sinterklaas en Zwarte Piet presentjes, Kerstcadeautjes, met Pasen paaseitjes, en met Moederdag een bloemetje. De gasten werden dus niet vergeten, zij waren hier blij mee, én er was even contact aan de deur in deze eenzame tijd.

Jeanne is dus al 40 jaar vrijwilliger. Op de vraag waarom? Zegt Jeanne: “Het kost mij geen moeite, en ik doe er andere mensen een plezier mee. Dat zie ik aan de gasten”.

Vroeger had ze minder tijd, maar ze heeft altijd tijd gemaakt voor dit vrijwilligerswerk en de activiteiten mee georganiseerd. Haar tijd kost nu geen geld meer. En het vrijwilligerswerk geeft haar nu een doel in haar leven. De gastvrouwen zijn onderling een gezellige groep. Zij komen een paar keer per jaar voor de gezelligheid bij elkaar, én om zaken te bespreken. Het fijne vindt Jeanne dat ze haar plezier uit het vrijwilligerswerk haalt. Ze gaat er nooit met tegenzin naar toe. Het leukste is het als een activiteit is geslaagd en de gasten hebben genoten.

Jeanne kan niet begrijpen dat sommige mensen, die het wel zouden kunnen, geen vrijwilligerswerk doen. “Want het is goed voor jezelf en ook voor de ander, je kunt voor een ander iets betekenen”.

Ze heeft vroeger voor de Zonnebloem gekozen omdat dit werk haar lag, nadat ze een paar keer had geholpen. Vrijwilliger in de cliëntenraad bij Marishof is ze eigenlijk geworden nadat haar moeder hier

kwam wonen, en er niemand anders beschikbaar was. Zij is toen meteen notulist geworden, dit was toch meer werk dan ze dacht. Sinds 1 jaar heeft de cliëntenraad meer zeggenschap gekregen. Er is nu een betaalde secretaresse voor meerdere cliëntenraden. Er zijn nu wel meer vergaderingen, officieel 6 per jaar, maar het worden er vaak 10. Er is nu ook een vergadering met de raad en de bewoners.

Tijdens het vrijwilligerswerk heeft Jeanne geleerd om te luisteren en geduld te hebben. En het organiseren van allerlei activiteiten, wat ze ontzettend leuk vindt om te doen

Jeanne is heel tevreden met haar leven en hoe ze nu leeft. O.a door de omgang met mensen en de sociale contacten is haar leven verrijkt. Jeanne denkt dat ze door haar vrijwilligerswerk gelukkiger is. Ze heeft een doel in haar leven. Het vrijwilligerswerk is volgens Jeanne niet zaligmakend, maar het geeft haar wel veel voldoening en het is niet zinloos wat ze doet.

Jeanne vindt het wel fijn om structureel vrijwilligerswerk te doen. Dan weet ze zelf waar ze aan toe is, en wanneer ze bepaalde dagen vrij moet houden. Oudere mensen houden van structuur, daarom is het belangrijk om bij de Zonnebloem structureel dit vrijwilligerswerk te doen.

Je kunt op heel veel plaatsen vrijwilligerswerk doen. Bij de Zonnebloem als gastvrouw, en mensen bezoeken. Door de gesprekken bv bij ziekte of overlijden voelen mensen zich daarna een stuk beter. Maar ook in het verzorgingshuis zitten veel mensen die eenzaam zijn, en waarvoor wat hulp of een gesprek heel fijn zou zijn. Het vrijwilligerswerk is dan ook een verrijking voor de samenleving, maar ook voor jezelf. Mensen krijgen sociale contacten en hieruit ontstaan bv kaartclubjes, buurtmiddagen, enz. De gastvrouw neemt individueel ook weleens een gast mee naar een museum, of andere gelegenheid. Wat voor beide ontzettend gezellig is.

Volgens Jeanne is een vrijwilliger iemand die oog heeft voor andere mensen, en die andere mensen met plezier en kosteloos wil helpen. Natuurlijk moet je dit niet met tegenzin doen, het moet ook leuk zijn voor jezelf. Maar in feite kan iedereen vrijwilligerswerk doen, je moet er wel voor open staan. Én iets doen wat bij je past.

“Kom bij de Zonnebloem als vrijwilliger. Het is leuk en gezellig. En het is goed voor jou en voor je medemens”.

 Foto overgenomen van de website www.zonnebloem.nl.

De Zonnebloem afd. Budel heeft op dit moment geen vacatures maar er zijn in Cranendonck meer afdelingen. Kijk hier voor hun vacatures:

https://www.goedbezigcranendonck.nl/app/ad/detail?id=1244

https://www.goedbezigcranendonck.nl/app/ad/detail?id=1239