Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Lenie Beliën en Mels Sengers, vrijwilligers bij Stg. Leergeld Weert Nederweert en Cranendonck

 

 

Tekst en beeld door: Tilly van Cranenbroek-van Asten

”Iedereen heeft zijn eigen verhaal!” 

Stichting Leergeld is in het leven geroepen om mensen, die financieel niet bij machte zijn om hun kinderen deel te laten nemen aan school-, sport- of cultuuractiviteiten. De missie is dat de kinderen mee kunnen doen aan deze activiteiten om sociale uitsluiting te voorkomen, zodat de kinderen niet achter worden gesteld t.o.v. andere kinderen die hier wel aan mee kunnen doen. Het motto van Stichting Leergeld is: Laat uw kind weer meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen.

Mels is 63 jaar. Afkomstig uit Budel, maar woont al 34 jaar in Nederweert. Mels is wel altijd een zeer sterke band met Budel blijven houden. Hij oefent geen beroep meer uit. "Maar een groot deel van mijn vrije tijd ben ik in gaan vullen met vrijwilligerswerk en voornamelijk in Budel. Waar ik ook deel uitmaak van het koor Experience", zegt Mels.

Lenie is 51 jaar en woont samen met vriend Dennis en kat Loeky in Budel-Schoot. Zij heeft 19 jaar bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. In 2018 werd ze boventallig en dat was wel even schrikken. Lenie kreeg nu wel de kans om totaal iets anders te gaan doen. Ze is de opleiding Budgetcoach Schuldhulpverlening gaan doen. En ze heeft zich vooral ontwikkeld op sociaal gebied. Sinds kort werkt ze bij de Ergon en helpt mensen met financiële zorgen.

Mels en Lenie zijn allebei vrijwilliger bij Stichting Leergeld Weert Nederweert en Cranendonck. Mels was op zoek naar vrijwilligerswerk. Op het spreekuur voor Vrijwilligerswerk werd hij doorverwezen naar Punt Welzijn in Weert. Er werden intermediairs gevraagd bij Stichting Leergeld. Toen hem werd uitgelegd wat de taak inhield, maakte hem dat nieuwsgierig. Hij was nl. op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk. Hij wilde iets betekenen voor de mensen, en hij wilde er zelf wijzer van worden. Mels is op gesprek geweest, en men vond hem geschikt als intermediair. En hij doet dit vrijwilligerswerk bij Stichting Leergeld nu al bijna 9 jaar.

Lenie zat zonder werk. Zij begon met de opleiding, en wilde zich daarin ontwikkelen, en leren wat het op maatschappelijk gebied inhoudt. Maar was ook op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk, om iets te kunnen betekenen voor de mensen. Lenie las een advertentie in het Eindhovens Dagblad van Stichting Leergeld Eindhoven. Zij kende Stichting Leergeld niet, maar ze heeft toch geïnformeerd. Maar hier wilden ze alleen vrijwilligers uit Eindhoven. Ze werd doorverwezen naar Stichting Leergeld Weert Nederweert Cranendonck. Ze heeft contact hiermee opgenomen, is op gesprek geweest, en ook haar vonden ze geschikt als intermediair.

Volgens Lenie en Mels moet je ook wel geschikt zijn als intermediair. Belangrijk is dat je met vertrouwelijke gegevens om kunt gaan en afstand kunt houden van de problemen, die niet mee naar huis nemen. Als er meer problemen in een gezin zijn dit signaleren en bespreekbaar maken. Een luisterend oor kunnen bieden en je kunnen inleven in de situatie zonder vooroordeel. Het voordeel is dat je de mensen thuis bezoekt. Je ervaart dan beter wat de gezinssituatie is. Waardoor je ook ziet dat er meer aan de hand is.

De werkzaamheden voor Mels en Lenie voor Stichting Leergeld zijn als volgt. Eerst gaat men bij de gezinnen op huisbezoek om kennis te maken. En meteen bekijken wat de thuissituatie is. Daarna evalueren ze waarmee Stichting Leergeld het gezin kan helpen, en wat de hulpvraag is. Dan wordt er een verslag gemaakt van de situatie zoals die is. Brengen advies hierover uit, maar ze zijn geen beslissers over de aanvraag. Dit doet de coördinator. Mels en Lenie proberen wel mee te denken over mogelijke oplossingen.

Mels is dit vrijwilligerswerk gaan doen om iets voor een ander te kunnen doen en er zelf iets van te leren. Het is belangrijk dat je een luisterend oor kunt bieden en je mensen kunt helpen. In het begin nam Mels het werk wel mee naar huis, maar hij kan het nu na bijna 9 jaar wel beter afsluiten als hij op huisbezoek is geweest. Wel heel fijn is de voldoening, die je hebt, als je de mensen hebt kunnen helpen. Daar doet Mels het tenslotte voor.

Lenie vindt het een zinvolle tijdsbesteding, ondanks dat ze nu een vaste baan heeft, wil zij dit toch blijven doen. Zij heeft heel graag contact met mensen. En ze haalt uit dit vrijwilligerswerk veel voldoening. Ze heeft ook steeds meer oog voor de problemen waar mensen mee zitten. Het is ook fijn om een luisterend oor te hebben en dat je mee kunt denken met de mogelijkheden die er zijn. Het gezin blij maken dat de kinderen mee kunnen doen met sport, op school, enz. En met de kennis, die Lenie door haar werk nu heeft, kan ze mensen doorverwijzen naar andere instanties. En ze motiveren dat er meer mogelijk is dan men denkt. Lenie heeft geleerd om afstand te nemen van moeilijke situaties, en om niet te oordelen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.

Mels kaart aan dat de mensen zich er niet bewust van zijn hoeveel armoede er is in Nederland. “Vroeger hoorde ik dat wel van die armoede, maar was er zelf ook niet echt bewust van”, nu merkt Mels dat er veel vooroordelen zijn. En dat de mensen zich schamen om hulp te vragen. Het is vaak een hele drempel voor de gezinnen om Stichting Leergeld in te schakelen. Mels zegt: "Dat mensen niet hoeven te schromen. De aanvraag is echt t.b.v. HET KIND. Het kind wordt echt centraal gesteld.”

Je moet dit vrijwilligerswerk wel structureel doen. De ene maand is drukker dan de andere afhankelijk van de aanvragen, die er zijn. Maar als je het structureel doet, dan blijf je ook op de hoogte van de veranderingen van de regels die er zijn.

Lenie vindt het fijn om iets goeds te doen voor anderen zonder dat daar een geldbedrag tegenover staat. En iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze zegt ook vaker bij de mensen, waar ze op huisbezoek is, dat vrijwilligerswerk ook belangrijk is voor jezelf en voor je eigen ontwikkeling. Dat het structuur in je leven geeft, je contact hebt met mensen en je allerlei ervaringen opdoet.

Het fijne van intermediair zijn bij Stichting Leergeld Weert Nederweert Cranendonck is dat je zelfstandig werkt. Je hebt je eigen agendabeheer. Je bent natuurlijk wel aan regels gebonden, maar je kan vooral je eigen tijd indelen. Met de andere vrijwilligers is er alleen contact tijdens de vergaderingen. Lenie is door Mels ingewerkt bij Stichting Leergeld Weert Nederweert Cranendonck, en ze zijn samen op pad geweest twee jaar geleden. Daardoor hebben zij meer contact met elkaar.

Dit vrijwilligerswerk maakt Mels gelukkig. Anders had hij het niet al bijna 9 jaar volgehouden. Lenie heeft de afgelopen twee jaar veel geleerd van het vrijwilligerswerk en het heeft haar veel gebracht in haar persoonlijke ontwikkeling.  

Wil je net als Mels en Lenie vrijwilligerswerk doen bij Stichting Leergeld Weert e.o.? Klik dan door naar hun website: https://www.leergeld.nl/weert/ Ook kun je op deze website terecht als je een aanvraag wilt indienen.