Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Stichting Hernieuwde Levenskracht

 

Hernieuwde Levenskracht zet zich in voor zieken en gehandicapten mensen en staat open voor alle gezindten ongeacht hun geloof of overtuiging. De doelstelling van Hernieuwde Levenskracht Budel is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen, individueel of groepsgewijs, die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.

Zij zet zich in voor van de dorpskernen Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel. 

De doelstelling van Hernieuwde Levenskracht Budel is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen, individueel of groepsgewijs, die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.

Zij zet zich in voor van de dorpskernen Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel en dat doet zij o.a. op de volgende manieren:

  • Ziekenbezoeksters brengen na ziekenhuisopname met een langdurige revalidatie of slepende ziekte een bezoek met attentie.
  • Geeft aandacht aan mensen die hun 50 of 60 jarig huwelijksjubileum bereiken.
  • Zij schenkt 3 x per jaar aandacht aan bewoners van Zorgcentrum Mariënburght in Budel.
  • Zij organiseert activiteiten bedoeld als lotgenotencontact b.v. voor eenzamen, rolstoelpatiënten en ernstig zieken.
  • Zij helpt mensen die extreem hoge kosten i.v.m. ziekte moeten maken met een financiële bijdrage.
  • Zij bezoekt partners na overlijden met een koffiepakketje.
  • Zij leent gratis rolstoelen uit. 

Voor actuele informatie en contactgegevens zie: www.hernieuwdelevenskracht.nl