Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Marcel Lemmen


We spraken: Marcel Lemmen Wethouder gemeente Cranendonck

# Kunt u in een paar zinnen iets over uzelf vertellen?

Ik ben 22 mei begonnen als wethouder in de gemeente Cranendonck. Ik heb hiervoor in het bedrijfsleven altijd samengewerkt met gemeentes en woon nu ongeveer 10 jaar in de Gemeente Cranendonck. Ik ben getrouwd en heb een dochter van 12 jaar.

# Hebt u persoonlijk iets met het thema dementie?

In een indirecte vorm wel, maar dan niet met dementie zelf, eerder met mensen die bijvoorbeeld verward zijn. Elke keer vraag ik me dan wel af, wat kan ik doen om de situatie te verbeteren? Voor mij is het ook een bewustwordingsproces.

# De gemeente Cranendonck streeft naar een dementievriendelijke gemeente, waarom vindt u dit belangrijk?

Dementie heeft een grote impact op het persoonlijke leven van iemand die deze diagnose krijgt, maar ook op de mensen met wie hij of zij samenleeft, de familie en de hele sociale context om de persoon heen. Als gemeente Cranendonck streven we er naar dat deze mensen zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en actief kunnen zijn in het verenigingsleven. Het zijn van een dementievriendelijke gemeente draagt bij aan de kwaliteit van het leven van mensen met dementie, maar ook de omgeving kan er dan gemakkelijker mee om gaan. Ook meer bewustwording bij mensen die niet direct met dementie te maken hebben helpt. Als ze ermee in aanraking komen weten ze bijvoorbeeld beter hoe ermee om te gaan.

# Hoe wilt u dit alles bereiken?

Het worden van een dementievriendelijke gemeente kunnen we als gemeente niet alleen. Dat doen we samen met inwoners en buurtinitiatieven.

Een belangrijk onderdeel voor de gemeente is meer bewustwording, waardoor je op een andere manier met mensen met dementie in de nieuwe situatie om kunt gaan. Niet ongeduldig maar begripvol, niet boos maar rustig. Misschien kunnen we een speciaal programma ontwikkelen binnen verenigingen zodat meerdere mensen gelijktijdig kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Bewustwording is mogelijk door er in de media aandacht aan te besteden of via een informatiefolder bij huisartsen. Op deze manier komen mensen actiever in aanraking met dit thema.

Bij de inrichting van de leefomgeving kun je er ook rekening mee houden. In de omgeving waar mensen leven die dementerend zijn, kunnen wij bijvoorbeeld kijken of de verkeerssituatie veilig genoeg is. Als we met iets nieuws bezig zijn rond zorgontwikkeling, kan ‘de dementievriendelijke gemeente’ als een soort meetlat dienen. Wij kunnen dan kijken hoe we de situatie zodanig aanpassen dat deze voldoet aan de behoeften. De praktijk zal uitwijzen of dit in alle gevallen ook echt mogelijk is.

# Wat kan een dorp bijdragen?

Het is ondoenlijk om alles professioneel te organiseren, en dat voor elk dorp van de gemeente Cranendonck. Elk dorp heeft zijn eigen behoeften omdat elk dorp weer anders is qua grootte, leefomgeving en samenstelling. Het meest belangrijke hierin is aandacht hebben voor elkaar. Want voelt iemand zich wel fijn bij al die professionele hulp, of kan het ook kleiner georganiseerd worden, onderling? Daarom is het belangrijk voor inwoners van de dorpen zelf om te kijken wat er nodig is en met elkaar een oplossing bedenken. Iedere bewoner kan op zijn eigen manier betrokken zijn en zich inzetten voor het welzijn van het hele dorp. De gemeente kan er soms ook financieel aan bijdragen. Als iedereen een steentje bijdraagt, blijft een dorp een fijne en leefbare woonomgeving.

# Wat helpt er nog meer om dementievriendelijk te worden?

Meer oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt, daar wil de gemeente op inzetten. We zien een vergrijzende bevolking en ook eenzaamheid neemt toe. Het is belangrijk om te weten wat er in onze omgeving gebeurt op dat gebied. Als we dat meer gaan zien, zal er ook meer verantwoordelijkheid komen voor onze medemensen om ons heen. Ik verwacht dat er dan ook meer initiatieven komen om deze mensen bij te staan. Overigens zijn er in Cranendonck al veel mooie voorbeelden, klein en groot, zoals Os Thoes of de diverse vrijwilligers die zich inzetten in de huiskamers. Dementie hoeft hierbij niet een op zichzelf staand thema te zijn.

# Wat kunnen mensen verder doen?

Op het moment dat je iets opmerkt in je omgeving of zelf ergens mee zit, blijf er dan niet mee lopen maar leg de hulpvraag ergens neer. Neem contact op met de gemeente. Wij hebben een Sociaal Team dat weet hoe je hiermee om moet gaan. Het Sociaal Team Cranendonck weet waar men de juiste ondersteuning kan krijgen, daar naar doorverwijzen en als het nodig is ook zelf ondersteuning bieden. Het Sociaal Team is een heel breed team bestaande uit hulpverleners met verschillende achtergronden en een groot netwerk er omheen. Er is een goede samenwerking en nauw contact met alle partners, of het nu de politie is of de sociaal makelaar. Op die manier komt een hulpvraag altijd op de juiste plek, bij de hulpverlener met de juiste kennis, terecht. Je kunt met het Sociaal Team contact opnemen per mail, per brief, via de website, telefonisch of persoonlijk hier aan de balie. Op onze website www.cranendonck.nl/sociaalteam staat alle informatie.

Daarnaast kan elke burger die een goed idee heeft, dit inbrengen bij de gemeente, via de website, via ons sociaal team of sociaal makelaar of via mij persoonlijk. Denk aan ideeën om een prettigere leefomgeving te creëren voor mensen met dementie of om hun mantelzorgers te ontzorgen. Goede ideeën zijn altijd welkom want de beste ideeën komen vaak vanuit de praktijk. Heb je een idee, dan gaan we er graag over in gesprek. Ons uitgangspunt is: er is een goed idee, waar liggen de mogelijkheden? Zijn er al andere vergelijkbare initiatieven zodat idee versterkt kan worden? Als er voldoende draagvlak is wordt er samen met een medewerker van de gemeente gekeken hoe het verder aan te pakken, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat ieder idee ook echt uitgevoerd kan worden. Naarmate er meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid ontstaat voor een initiatief zullen bepaalde initiatieven gaan groeien. Wij hopen dat wij hier actief aan mee kunnen werken binnen de gemeente Cranendonck. Ook dat past bij een dementievriendelijke gemeente.