Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Vrijwilligers Dorpstrefpunt Zurrik

 

Tekst door Tilly van Cranenbroek, beeld door Carrie van Hoef

“Het is samen lachen, samen huilen.”

Er werken 6 vrijwilligers en 4 mannen van metaal in huiskamer Trefpunt Zurrik. De huiskamer is maandagmorgen van 10.00u-12.00u en dinsdagmorgen van 9.30u-12.00u open. Voor Coronatijd was dit vaker, nl ook de dinsdagavond en de donderdagochtend.
Helaas zijn er nu te weinig vrijwilligers, maar men hoopt dat er vrijwilligers bijkomen, zodat deze activiteiten weer opgestart kunnen worden.
Er komen op de maandagochtend ongeveer tien gasten naar de huiskamer. De dinsdagmorgen ongeveer drie gasten, en de vier mannen van metaal zijn aanwezig.
Op dit moment doen we alleen koffie drinken met de gasten, en wie wil kan dan wel breien en haken, terwijl we ook gezellig zitten te kletsen.
Zoals al eerder is vermeld, hoopt men het kaarten, schilderen, knutselen en biljarten weer op te kunnen starten, als er genoeg vrijwilligers zijn.

Het interview is met drie vrijwilligers van de huiskamer Trefpunt Zurrik.
Rietje Boelens is 7 jaar geleden begonnen in de huiskamer. Zij is dus vrijwilliger vanaf het eerste uur. Zij was toen net met pensioen, en wilde toch weer iets om handen hebben. Rietje is gastvrouw in de huiskamer. Ze geniet ervan, als mensen het fijn hebben in Trefpunt Zurrik. Dat geeft haar veel voldoening. En samen met Natasja doet Rietje de PR. Zoals de contacten met de HAC, en samen houden ze Facebook bij. Rietje is ook de contactpersoon voor aanmeldingen, zoals op dit moment met het kinderdagverblijf. Het is de bedoeling dat deze kinderen een maal per maand naar de huiskamer komen. En daardoor misschien meer opa's en oma's spontaan mee komen, en het aantal bezoekers wordt uitgebreid. De kinderen hebben al eens samen met de gasten liedjes gezongen. Iedereen vond het gezellig. De volgende keer worden er samen spelletjes gedaan.
Ook Marian Ras is vrijwilliger in huiskamer Trefpunt Zurrik, al ongeveer 6 jaar. Zij is komen kijken terwijl de huiskamer draaide. Marian is toen gevraagd om gastvrouw te worden. Zij had een erg positief gevoel hierbij. Toen is zij ook vrijwilliger geworden. Ze is gastvrouw op de maandagmorgen en de dinsdagmorgen. Die dinsdagmorgen zijn er ook de mannen van metaal. Wat Marian erg leuk vindt.
En Mariet Janssen is één van de vrijwilligers. Zij doet het nu 4 jaar. Zij doet de financiële administratie. De notulen maken, en allerlei hand- en spandiensten. De sociaal makelaar Mariet Claessens vertelde haar over het vrijwilligerswerk bij de huiskamer. Zodoende is zij naar de huiskamer gaan kijken, en erin gerold. Zij vindt het nu fijn om iets te kunnen betekenen voor de mensen, maar ook de persoonlijke contacten.

Regelmatig hebben de 6 gastvrouwen overleg met elkaar.
Het clubje is klein maar wel gezellig. Het klikt goed onderling. Het is ook dankbaar werk. Dat je er kunt zijn met een kopje koffie of een praatje voor mensen die eenzaam zijn, dement of ziek zijn. Maar vooral de gasten helpen, en luisteren naar deze mensen, zodat zij hun verhaal kwijt kunnen. Dat is eigenlijk waar ze het voor doen. Je mist de gasten, als ze een keer niet komen. Ook is het fijn als er speciale activiteiten zijn, en dat de gastvrouwen hiermee elkaar kunnen helpen. En niet te vergeten het leren van elkaar, want iedere gastvrouw heeft haar eigen kwaliteiten.

“Het is samen lachen, samen huilen.”

Al eerder hebben we het gehad over de mannen van metaal. Zij zijn iedere dinsdagmorgen in de huiskamer. Zij halen dan allerlei apparaten uit elkaar. Recyclen alles, en sorteren dan al deze onderdelen, zoals ijzer aluminium koper, enz. Als er voldoende voorraad is brengen ze dit naar een ijzerboer. Hiervoor ontvangen ze dan geld, en dit komt allemaal ten goede van de huiskamer. Dus hier is iedereen erg blij mee, daardoor kunnen toch de speciale activiteiten georganiseerd worden. 

Op de vraag of men meer vrijwilligerswerk per week wil doen wordt door alle drie de dames met een volmondig nee beantwoord. Mariet: “Helaas geen tijd voor, administratie is ongeveer 3 uur”. Marian: "Ik ben ongeveer 7 uur hier, en dan heb ik geen tijd meer voor privézaken.” Rietje doet het vrijwilligerswerk ook ongeveer 7 uur. En zegt Rietje: "Af en toe moeten we nog vergaderen, we hebben ook contacten met externe partijen, en helpen bij extra activiteiten, dat kost iedereen toch ook weer extra uren." Maar dat doen alle vrijwilligers met liefde en plezier.

Voor iedereen zou het fijn zijn om vrijwilligerswerk te doen. Je leert dan met andere mensen omgaan. Je kunt ook veel leren, doordat je contact hebt met verschillende mensen. Je moet wel vrijwilligerswerk doen wat je ligt. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. "Maar je krijgt er zoveel voor terug", zeggen de dames.

Om vrijwilligerswerk te doen in de huiskamer kun je de maandag- of dinsdagmorgen eens koffie komen drinken. Dan kun je meteen zien wat de gastvrouwen doen en hoe het draait. Je moet natuurlijk wel openstaan voor de gasten die er komen. Iedereen kan dit vrijwilligerswerk doen. En bv goede ideeën om iets te organiseren zijn altijd welkom. De talenten van de gastvrouwen in de huiskamer zijn gezelligheid brengen, hulpvaardigheid, creativiteit, vriendelijk zijn, maar vooral een luisterend oor hebben. Er zijn altijd twee gastvrouwen aanwezig in de huiskamer. Het is wel de bedoeling dat je op vaste dagen werkt. Maar als je niet kunt, dan kun je altijd ruilen met iemand. Ook tijdens de vakantie is dat geen probleem.

In de huiskamer moet je wel goed met mensen om kunnen gaan. Maar je hebt zelf contacten met mensen, en het is fijn en dankbaar werk wat je doet. Dit alles geeft ontzetten veel voldoening. En je doet het dus altijd samen met de andere gastvrouwen.

Dus kom gewoon eens kijken in onze huiskamer Dorpstrefpunt Zurrik!

Voor meer informatie over de vacature klik je hier: https://www.goedbezigcranendonck.nu/app/ad/detail?id=1238 

Of voor de vacature bij de Mannen van metaal: https://www.goedbezigcranendonck.nu/app/ad/detail?id=1237