Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Individuele (hulp)vragers

Iedereen, jong of oud, kan in het leven soms een beetje steun van een vrijwilliger gebruiken. Gelukkig zijn er genoeg mensen die graag als vrijwilliger willen helpen. Soms kan een vrijwilliger helpen met kleine dingen zoals een boodschap doen, vervoer regelen of wandeling maken. Iedereen die een vrijwilliger zoekt kan terecht op goedbezigcranendonck.nu. De Vrijwilligerscentrale Cranendonck zet zich in voor een sterke en betrokken samenleving in Cranendonck. We ondersteunen vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord en brengen hulpvragers in contact met vrijwilligers via de sociale marktplaats goedbezigcranendonck.nu.

Een indivuele hulpvraag c.q. aanbod plaatst u of vindt u via de rubriek 'Burenhulp'. Uitvoering zal indien mogelijk, plaatsvinden door een vrijwilliger die staat ingeschreven bij de Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck of we verwijzen u naar de Helpende Hand in Maarheeze of Schoot voor Elkaar in Budel-Schoot als u in een van deze kernen woont.

Bekijk ook onze tips wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden van de individuele hulpvraag.