Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Land van Horne

Sommige ouderen hebben behoefte aan gezelschap. De ‘bezoekvrijwilligers’ van Land van Horne kunnen deze ouderen een bezoek brengen. Zij maken een praatje met de oudere, leggen samen een kaartje of maken een wandeling in de buitenlucht. Er is veel mogelijk: samen met de oudere kijken we hoe we het bezoek kunnen invullen.

Deze vrijwilligers bezoeken bewoners van Land van Horne, Marishof en Marienburght. Maar ook clienten van de thuiszorg van Land van Horne kunnen hier een beroep op doen.

Contactpersoon:

Nathalie Schuurman, n.schuurman@landvanhorne.nl, 0495-598900