Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Missie & visie

 

Opgroeien, leven, ouder worden. Allerlei zaken die zo gewoon lijken. Toch kan iemand hiermee worstelen of in een situatie terecht komen dat het niet meer zo gewoon is. Dat plan je vaak niet. Cordaad Welzijn werkt oplossingsgericht aan ondersteuning en interventie. Op individuele basis en collectief. We doen dit voor diegenen die het op basis van ons deskundige oordeel nodig hebben, ongeacht afkomst, bagage, en levensovertuiging, dichtbij en eenvoudig. Iemand kan bij ons binnenlopen of door een van onze (zorg)partners worden doorverwezen; of we treffen iemand op de vele plekken waar we aanwezig zijn, in de buurt, op die plekken waar mensen komen.

Wij bieden praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door het inzetten van een maatje of vrijwilliger. Ook zorgen we door middel van laagdrempelige informatie, advies, coaching, training en scholing ervoor dat mensen zich vroegtijdig bewust zijn van ontwikkelingen, eigen kunnen en de noodzaak van ondersteuning. We bouwen een duurzame relatie op met de personen zelf, met de wijk waarin ze wonen of de vereniging waarvan ze lid zijn. Daarnaast zetten we in op sociaal-maatschappelijke, professionele ondersteuning.

Vrijwilligerswerk

Afgelopen jaren hebben we gezien dat er steeds meer druk is neergelegd bij individuele burgers. Onder andere zien we grote druk op vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers. Daarin weten we samen met onze partners, op basis van gezamenlijke waarden, normen en uitgangspunten het verschil te maken. Onze vrijwilligerscentrales zijn er voor alle inwoners, verenigingen en gemeente. Binnen onze vrijwilligerscentrale werken we uiteraard met vrijwilligers. Zij worden ondersteund en gecoacht door een agogisch medewerker.

Onze vrijwilligerscentrale schoolt, traint en coacht vrijwilligers- en verenigingen. De vrijwilligerscentrale is de verzamelplek voor expertise op het gebied van vrijwilligerswerk.

De vrijwilligerscentrale adviseert vrijwilligers en verenigingen over recente ontwikkelingen, de wijze waarop vrijwilligers betrokken worden en betrokken blijven en de manier waarop vrijwilligerswerk duurzaam kan worden ingezet. Dit doen we door het matchen van vraag en aanbod, rekening houdend met passie, mogelijkheden en verwachtingen van beide partijen.

Ook leveren we een bijdrage aan gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Wij zien signalen en ontwikkelingen, deze analyseren we en geven op basis daarvan advies.