Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

Brabant is in Nederland koploper in vergrijzing. De verwachting is dat het huidig aantal mensen met dementie van ruim 34.000 toeneemt tot een aantal van bijna 61.000 in 2030. Aandacht voor een dementievriendelijke omgeving wordt dus ... steeds belangrijker. De gemeente Cranendonck wil daarom een dementievriendelijke gemeente worden. En dat kan alleen als we daar samen aan werken. 

In een Dementievriendelijke Gemeente is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én de mensen die voor hen zorgen of hen helpen.

Waar kunnen we samen aan werken? 
Op www.samendementievriendelijk.nl kunt u de landelijke petitie tekenen die aandacht vraag voor dementie. Samen doorbreken we het taboe en begrijpen we beter wat dementie is, en wat het betekent voor hun naasten. Lees bijvoorbeeld de tips hoe je omgaat met dementie op deze website of doe de gratis online training. Met de gratis training GOED omgaan met dementie leer je in simpele stappen beter contact te maken als je een onbekende met dementie tegenkomt. Bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek.

Dementievriendelijke gemeente, helpt u ook mee?

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte. Niet alleen voor de mensen die lijden aan dementie, maar ook voor hun partner en familie. Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie en hun mantelzorger.

Wat kunt u doen? Denk aan het samen maken van een wandeling, een bezoekje brengen aan iemand of er gewoon zijn zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. Verder bent u gesprekspartner voor de mantelzorger en heeft u een signalerende rol. Steunpunt Mantelzorg Cranendonck zorgt voor een cursus zodat u goed voorbereid aan de slag kunt, zorgt voor begeleiding. U staat er nooit alleen voor, u kunt altijd terugvallen op het Steunpunt Mantelzorg Cranendonck. Interesse? Neem contact op met het Steunpunt via 06 39 84 45 50 of stuur een mail naar franktoonen@cordaadwelzijn.nl.

Hoe maken we Cranendonck dementievriendelijk?
Om Cranendonck nog dementievriendelijker te maken, kunnen we er bijvoorbeeld aan werken dat het taboe op het spreken over dementie langzaamaan verdwijnt. Ook kunnen we ons inzetten om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Cranendonck weten wat dementie is. Verder kunnen we werken aan meer waardevolle contacten tussen jong en oud.